Diễn đàn sinh viên

Q1:Phạm Ngọc Minh
Hồ sơ tuyển sinh có được đăng ký một trường nhiều nguyện vọng về ngành nghề khác nhau không? Cho em hỏi mình muốn đăng kí nhiều ngành trong một trường.
Trả lời 1
Q2:Lê Thị Ngọc Hân
Hồ sơ tuyển sinh có được đăng ký một trường nhiều nguyện vọng về ngành nghề khác nhau không? Cho em hỏi mình muốn đăng kí nhiều ngành trong một trường.
Trả lời 2
Q3:Châu Ngọc Phương Thảo
Hồ sơ tuyển sinh có được đăng ký một trường nhiều nguyện vọng về ngành nghề khác nhau không? Cho em hỏi mình muốn đăng kí nhiều ngành trong một trường.
Trả lời 3
Q4:Nguyễn Huy Hoàng
Hồ sơ tuyển sinh có được đăng ký một trường nhiều nguyện vọng về ngành nghề khác nhau không? Cho em hỏi mình muốn đăng kí nhiều ngành trong một trường.
Trả lời 4