Hoạt động trường

02/04/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024

Thông Báo Tuyển Sinh 2024  –  Phiếu đăng Ký Xét Tuyển K15 2024
31/07/2023
Tuyển Sinh 2023

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

31/07/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN/KỸ SƯ THỰC HÀNH NĂM HỌC 2023-2024

31/07/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

18/08/2022

THƯ MỜI THAM GIA FBC JOB FAIR 2022

12/08/2022
Tuyển Sinh 2023

TUYỂN SINH 2023-2024

05/08/2022

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG (KỸ SƯ-CỬ NHÂN THỰC HÀNH)

12/07/2022
Tuyển Sinh 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

23/06/2021
Tuyển Sinh 2023

Thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024

 
Call Now Button