Hoạt động trường

23/06/2021

Thông báo tuyển sinh năm học 2021-2022

 
30/05/2020

Đại Hội Đảng Bộ Trường

 
01/03/2020
Nhatban

Đón tiếp Công ty Cổ phần Tư vấn Taiyo No Kaze

Ngày 14/6/2018, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đón tiếp các đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Taiyo No Kaze, đến thăm […]
01/03/2020
20160907 Nafosted 3

Khoa triết học tổ chức hội nghị thông tin khoa học

01/03/2020
Ss

Hội đồng khoa học về đào tạo tiếng Anh tổ chức sinh hoạt khoa học